Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:07
-00:40:03
+00:33:47
6340 1670
K20 : 527
116 / 152
-00:15:30
+00:32:31
00:51:29
-00:58:25
+00:22:31
2684 261
44 / 128
-00:30:43
+00:18:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii