Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:55
-00:34:15
+00:39:35
7602 2394
K20 : 776
240 / 278
-00:21:57
+00:33:30
01:01:13
-00:48:41
+00:32:15
6335 1596
219 / 311
-00:30:42
+00:28:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii