Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:40:10
-01:09:44
+00:11:12
168 14 2
5 / 99
-00:42:42
+00:11:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii