Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:00
-00:44:22
+00:28:39
4642 1020
K30 : 505
204 / 341
-00:27:21
+00:24:30
00:56:41
-00:35:18
+00:24:44
3041 611
K30 : 152
142 / 261
-00:24:08
+00:19:22
00:25:52
-00:22:52
+00:09:25
151 151
9 / 112
-00:21:23
+00:09:25
01:01:59
-00:47:55
+00:33:01
6527 1693
301 / 388
-00:27:54
+00:30:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii