Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:51
-00:35:54
+00:44:05
6461 1389
272 / 288
-00:17:01
+00:37:51
00:58:59
-00:49:16
+00:29:06
3599 3175
150 / 255
-00:41:20
+00:21:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii