Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:08
-00:42:07
+00:36:15
5070 4210
104 / 135
-00:31:50
+00:27:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii