Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:11
-00:38:11
+00:34:50
6205 1820
K40 : 358
179 / 232
-00:17:24
+00:30:24
01:01:38
-00:48:16
+00:32:40
6450 1657
193 / 266
-00:21:03
+00:23:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii