Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:22
-00:48:32
+00:32:24
6378 4761
255 / 356
-00:20:48
+00:25:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii