Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:55:04
-00:53:41
+00:26:18
2954 2731
116 / 260
-00:35:53
+00:19:40
01:05:31
-00:42:44
+00:35:38
4971 4148
206 / 260
-00:31:55
+00:30:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii