Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
01:20:16
-00:29:38
+00:51:18
8776 3092 5
373 / 377
-00:06:01
+00:43:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii