Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:01
-00:39:18
+00:34:20
4949 1512
K30 : 615
212 / 277
-00:39:18
+00:34:03
01:05:21
-00:44:33
+00:36:23
7349 2187
393 / 485
-00:32:05
+00:29:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii