Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:26
-00:35:53
+00:37:45
5411 1783
K30 : 726
233 / 250
-00:15:05
+00:37:45
01:07:50
-00:42:04
+00:38:52
7879 2510
343 / 377
-00:18:27
+00:31:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii