Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:57:36
-00:52:18
+00:28:38
5044 1009
195 / 356
-00:24:34
+00:21:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii