Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:20
-00:39:50
+00:34:00
6416 1711
K30 : 840
256 / 350
-00:25:07
+00:26:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii