Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
01:02:12
-00:46:03
+00:32:19
4399 3766 1
88 / 135
-00:35:46
+00:23:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii