Mariola Turowska

Baxter Polska Sp. z o. o.
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:00:09
-00:44:13
+00:28:48
4680 1040
K20 : 275
6
136 / 236
-00:23:02
+00:20:54
01:04:10
-00:45:44
+00:35:12
7086 2030 13
209 / 262
-00:26:29
+00:33:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii