Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:41
-00:49:13
+00:31:43
6189 4664
244 / 356
-00:21:29
+00:24:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii