Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:34
-00:43:28
+00:35:52
6237 1958
K30 : 909
260 / 324
-00:24:39
+00:29:32
01:12:23
-00:31:59
+00:41:02
7257 2428
K30 : 1132
324 / 355
-00:14:09
+00:38:37
01:04:33
-00:45:21
+00:35:35
7175 2082
385 / 485
-00:32:53
+00:28:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii