Katarzyna Mazurek

Wolters Kluwer
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
01:16:47
-00:27:23
+00:46:27
8309 2846
K30 : 1353
13
365 / 386
-00:11:28
+00:42:45
01:00:11
-00:49:43
+00:31:13
6037 1450 9
271 / 388
-00:26:42
+00:23:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii