Katarzyna Wiśniewska

PGB Sportowa Paczka
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:14:17
-00:35:37
+00:45:19
8559 2942 5
221 / 226
-00:10:08
+00:37:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii