Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:47
-00:39:23
+00:34:27
6539 1779
K20 : 570
52 / 68
-00:22:24
+00:27:10
00:32:51
-00:27:26
+00:16:14
1137 1137
7 / 12
-00:02:56
+00:07:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii