Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:13
-00:37:57
+00:35:53
6880 1973
K20 : 630
126 / 152
-00:13:24
+00:34:37
00:29:38
-00:30:39
+00:13:01
609 609
8 / 19
-00:08:04
+00:06:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii