Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:17:54
-00:26:28
+00:46:33
7758 2770
K40 : 547
301 / 310
-00:06:50
+00:40:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii