Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:09
-00:29:50
+00:30:12
4449 1232
K20 : 176
84 / 110
-00:29:50
+00:20:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii