Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:21:39
-00:28:23
+00:50:57
7334 2711
K30 : 1245
241 / 247
-00:06:49
+00:44:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii