Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:23
-00:48:31
+00:32:25
6386 1622
256 / 356
-00:20:47
+00:25:35
00:32:09
-00:28:08
+00:15:32
1028 1028
43 / 81
-00:09:11
+00:08:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii