Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:15
-00:46:39
+00:34:17
6865 1898
277 / 356
-00:18:55
+00:27:27
00:30:57
-00:29:20
+00:14:20
829 829
34 / 81
-00:10:23
+00:07:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii