Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:35
-00:25:24
+00:34:38
5175 1640
K35 : 346
222 / 265
-00:22:35
+00:27:58
00:31:00
-00:29:17
+00:14:23
834 834
43 / 81
-00:25:37
+00:07:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii