Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:53
-00:42:09
+00:37:11
6459 2100
K30 : 975
290 / 337
-00:32:40
+00:30:00
00:28:08
-00:20:36
+00:11:41
411 411
21 / 99
-00:13:14
+00:04:28
00:29:38
-00:30:39
+00:13:01
607 607
28 / 81
-00:26:59
+00:05:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii