Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:06
-00:38:16
+00:34:45
6180 1805
K30 : 867
273 / 341
-00:21:15
+00:30:36
00:34:51
-00:13:53
+00:18:24
1602 1602
80 / 112
-00:12:24
+00:18:24
01:01:40
-00:48:14
+00:32:42
6463 1664
296 / 388
-00:28:13
+00:29:54
00:30:48
-00:29:29
+00:14:11
804 804
49 / 110
-00:15:52
+00:14:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii