Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:38
-00:33:32
+00:40:18
7702 2447
K30 : 1162
338 / 377
-00:24:02
+00:40:18
00:37:14
-00:23:03
+00:20:37
1673 1673
88 / 100
-00:07:53
+00:19:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii