Agnieszka Gutowska

irun360 / i360 Sp. z o.o.
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:12:51
-00:31:31
+00:41:30
7323 2467
K30 : 1148
1 1
305 / 346
-00:20:03
+00:41:00
00:33:13
-00:15:31
+00:16:46
1328 1328 1 1
53 / 92
-00:09:35
+00:09:46
01:03:34
-00:46:20
+00:34:36
6941 1942 2 3
300 / 394
-00:27:05
+00:25:59
00:33:48
-00:26:29
+00:17:11
1289 1289 1 1
61 / 94
-00:08:48
+00:12:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii