Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:25
-00:32:45
+00:41:05
7796 2510
K30 : 1190
371 / 413
-00:15:46
+00:37:16
01:02:09
-00:47:45
+00:33:11
6561 1716
306 / 414
-00:22:20
+00:27:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii