Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:14:43
-00:28:36
+00:45:02
5925 2116
K50 : 123
56 / 60
-00:05:15
+00:35:17
01:13:52
-00:36:02
+00:44:54
8520 2919
122 / 126
-00:12:02
+00:36:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii