Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:02
-00:36:52
+00:44:04
8458 2872
336 / 356
-00:09:08
+00:37:14
00:33:25
-00:26:52
+00:16:48
1230 1230
49 / 81
-00:07:55
+00:09:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii