Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:48
-00:38:34
+00:34:27
6123 1779
K30 : 857
269 / 341
-00:21:33
+00:30:18
01:11:25
-00:38:29
+00:42:27
8311 2779
369 / 388
-00:18:28
+00:39:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii