Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:12:12
-00:32:10
+00:40:51
7228 2411
K30 : 1125
2
304 / 333
-00:24:50
+00:35:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii