Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:18
-00:40:52
+00:32:58
6109 4560
M30 : 2027
277 / 386
-00:24:57
+00:29:16
00:59:04
-00:50:50
+00:30:06
5609 4364
250 / 388
-00:27:49
+00:22:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii