Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:15
-00:24:44
+00:35:18
5285 1704
K30 : 395
222 / 268
-00:18:53
+00:30:04
00:25:16
-00:35:01
+00:08:39
132 132
8 / 94
-00:17:20
+00:04:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii