Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:45
-00:36:03
+00:32:51
5033 1427
K20 : 343
140 / 171
-00:21:07
+00:27:50
01:07:49
-00:42:13
+00:37:07
6444 2091
K20 : 553
157 / 181
-00:25:36
+00:35:54
01:08:41
-00:35:41
+00:37:20
6667 2079
K20 : 546
165 / 206
-00:25:26
+00:30:39
01:10:57
-00:33:13
+00:40:37
7748 2482
K20 : 810
163 / 174
-00:22:13
+00:37:52
01:11:53
-00:38:01
+00:42:55
8372 2817
155 / 168
-00:09:56
+00:40:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii