Marta Wiatrowska

wiatrowski.pl / wiatrowski.pl
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:55:21
-00:47:58
+00:25:40
2851 554
K30 : 227
3 3
134 / 250
-00:27:10
+00:25:40
00:55:29
-00:54:25
+00:26:31
4198 689 2 2
179 / 377
-00:30:48
+00:19:08
00:26:33
-00:33:44
+00:09:56
215 215 1 1
12 / 100
-00:18:34
+00:09:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii