Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:16
-00:40:38
+00:40:18
8077 2628
322 / 356
-00:12:54
+00:33:28
00:34:43
-00:25:34
+00:18:06
1434 1434
60 / 81
-00:06:37
+00:11:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii