Blanka Łęgowska

Orange Polska
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
01:10:54
-00:39:00
+00:41:56
8268 2750 26
341 / 358
-00:21:08
+00:36:44
00:37:49
-00:22:28
+00:21:12
1719 1719 3
68 / 83
-00:18:47
+00:15:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii