Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:21:59
-00:22:11
+00:51:39
8523 2983
K20 : 957
289 / 289
+00:45:15
00:39:32
-00:09:12
+00:23:05
2025 2025
85 / 87
-00:00:55
+00:17:40
00:38:03
-00:22:14
+00:21:26
1735 1735
75 / 79
-00:05:31
+00:17:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii