Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:17
-00:34:53
+00:38:57
7498 2328
K20 : 755
360 / 403
-00:21:33
+00:37:50
01:07:34
-00:42:20
+00:38:36
7815 2473
339 / 394
-00:23:05
+00:29:59
00:34:51
-00:25:26
+00:18:14
1459 1459
65 / 94
-00:07:45
+00:13:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii