Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:31:14
-00:13:23
+00:13:31
328 328
K30 : 128
13 / 25
-00:05:46
+00:05:28
01:06:21
-00:33:27
+00:35:27
5501 1690
K30 : 752
239 / 287
-00:22:29
+00:28:53
00:30:16
-00:30:01
+00:13:39
711 711
33 / 81
-00:26:21
+00:06:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii