Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:27
-00:41:18
+00:38:41
5906 1101
219 / 251
-00:36:55
+00:36:33
01:07:48
-00:40:27
+00:37:55
5330 965
200 / 250
-00:24:35
+00:37:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii