Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:20:18
-00:11:41
+00:48:21
6167 2267
K35 : 475
267 / 268
-00:04:34
+00:48:21
01:20:55
-00:23:15
+00:50:35
8488 2956
K30 : 1409
374 / 377
-00:13:45
+00:50:35
00:45:25
-00:03:19
+00:28:58
2141 2141
106 / 106
+00:24:05
00:45:07
-00:15:10
+00:28:30
1890 1890
100 / 100
+00:27:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii