Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:55
-00:32:27
+00:40:34
7189 2384
K30 : 1113
301 / 333
-00:25:07
+00:35:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii