Anna Metrycka

Biegacz Nowosolna
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:53:43
-00:54:32
+00:23:50
2111 177 3
82 / 260
-00:35:23
+00:15:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii